prodcutny

Công nghiệp Tin tức

Công nghiệp Tin tức

  • Không gian thị trường tương lai của vải không dệt Trung Quốc là gì?

    1. Không gian thị trường tương lai của vải không dệt là rất lớn Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc và thu nhập ngày càng cao của người dân, nhu cầu về ngành vải không dệt vẫn chưa được giải phóng hết. Ví dụ, thị trường băng vệ sinh và tã trẻ em rất rộng, với ...
    Đọc thêm